THÁNG 5/2020 – THI CÔNG TẦNG HẦM

Tháng 05/2020 đã hoàn thành công tác thi công:

  • Cọc nhồi: Bao gồm 37 cọc D1000 sâu 36m và 99 cọc D1200 sâu 37 m
  • Tường dẫn sâu 1,2 với tổng chiều dài 280m.
  • Tường vây dày 0,8m sâu 2 m; tổng chiều dài là 277 m)


View 360 CĂN HỘ
0975.388.068