THÁNG 11/2020 – HOÀN THÀNH 6 TẦNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Hoàn tất dầm sàn chuyển tầng 7 đánh dấu việc hoàn thành cơ bản thi công kết cấu khu tiện ích khối đế – trung tâm thương mại, cùng tất cả công tác kết cấu phức tạp nhất, chuyển sang giai đoạn thi công tầng điển hình khu căn hộ.

  • 29 ngày thi công khối lượng công việc khổng lồ trên độ cao 32m
  • Diện tích sàn chuyển hơn 2.100m2 & Chiều dày sàn chuyển cao 2m
  • Hơn 500 tấn thép & hơn 1.700m3 bê tông

 


View 360 CĂN HỘ
0975.388.068